De juiste afwerking

Kwaliteit
schilderwerk

Afwerkingsgraden

Graden voor afwerkingen van binnen-schilderwerk overzichtelijk onderverdeeld in Basis, Standaard en Lux

I

Basis

 • Ondergrond wordt niet bijgewerkt

 • Verf zorgt voor dekking en kleuring

 • De staat van het oppervlak blijft zichtbaar.

 • Uitzichts-glans en kleurverschillen toegelaten.

 • Borstelen en ontstoffen

 • Grondlaag

 • Afwerkingslaag​

II

Standaard

 • Ondergrond moet vlak zijn.

 • Onvolkomendheden worden weggewerkt.

 • Uniform uitzicht voor glans, dekking en kleur.

 • Kleine textuurverschillen toegelaten

 • Borstelen en ontstoffen

 • Ontkorrelen en ontbramen

 • Plaatselijk bijwerken

 • Grondlaag

 • Plaatselijk bijplamuren

 • Grondlaag op bijwerkingen

 • Afwerkingslaag​

III

Lux

 • Ondergrond moet vlak en glad zijn.

 • Ruwe zones worden weggewerkt.

 • Verfsysteem uniform glad zijn. Het uitzicht

 • Uniform voor  glans, dekking en kleur.

 • Enkel uniform zijn voor  glans en kleur.

 • Borstelen en ontstoffen

 • Ontkorrelen en ontbramen

 • Stoppen en plaatselijk bijwerken

 • Volvlakkig plamuren

 • Schuren en ontstoffen

 • Grondlaag

 • Tussenlaag

 • Afwerkingslaag​

Beoordeling

Oplevering van binnen-schilderwerk kan niet gebeuren onder een scherende of onrechtstreekse lichtinval. Het schilderwerk dient loodrecht voor het te oppervlak plaats te vinden. Dit gebeurt bij voorkeur bij daglicht, vanop een afstand van twee meter en met het blote oog. (algemene norm)